Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 18809Beleidsregels

Gemeente Borger-Odoorn, Ondermandaatbesluit 2014 ter inzage.

Door middel van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012 hebben de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Borger-Odoorn alle bevoegdheden gemandateerd aan de afdelingsmanagers en teamleiders. Dit met uitzondering van de bevoegdheden die expliciet zijn voorbehouden aan een ander leidinggevend niveau.

In genoemd mandaatbesluit is ook geregeld dat de afdelingsmanagers en teamleiders bepaalde bevoegdheden kunnen ondermandateren aan coördinatoren en medewerkers.

De afdelingsmanagers en teamleiders van de gemeente Borger-Odoorn hebben, met inachtneming van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012, op 25 maart 2014 het Ondermandaatbesluit Borger-Odoorn 2014 vastgesteld. Dit ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

U kunt het Ondermandaatbesluit Borger-Odoorn 2014 terugvinden op de site of opvragen bij het Klantcontactcentrum.