Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 1471Beleidsregels

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan fusiegemeenten 2014-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat de raad van deze gemeente op 19 december 2013 het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2016 heeft vastgesteld. Dit plan is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan beschrijft de beleidsvoornemens en maatregelen voor inzameling, transport en (lokale) verwerking van afval-, hemel- en grondwater. Het verbrede GRP vertaalt de voorgenomen maatregelen in een kostendekkingsplan en geeft aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing. Een gelijkluidend Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgesteld door de raden van de gemeente Graft-De Rijp en Schermer. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2016 treedt in werking op 1 januari 2014.