Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2013, 50Overige besluiten van algemene strekking

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht is gewijzigd per 1 mei 2013.

De voornaamste wijzingen betreffen zijn de volgende. De regeling is aangepast aan gewijzigde wetgeving zoals de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke gezondheid 2e tranche en de tijdelijke wet ambulancezorg. Ook is de regeling aangepast in verband met de eisen die worden gesteld aan de kredietverstrekking door de BNG. Tot slot zijn aanpassingen doorgevoerd vanwege het ontwikkeltraject van de nieuwe begroting VRU. Tot slot zijn er op een aantal plaatsen tekstuele verhelderingen en verbeteringen doorgevoerd