Nieuwe omgevingsvergunningen, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948

Sophialaan 21 te Utrecht

HZ_WABO-13-09948

Het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat ((T)AG

Datum ontvangst aanvraag: 28-06-2013

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 4 weken

Naar boven