Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2013, 160Overige besluiten van algemene strekking

Gemeente Utrecht Verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen 13.033406

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN UTRECHT;

Gelet op

Artikel 160 Gemeente wet en artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

BESLUITEN:

 • I.aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • a.het gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, begrensd door Vredenburg, Lange Viestraat, Oude Gracht oostzijde, Van Asch van Wijckskade, Begijnekade, Van Asch van Wijckskade, Plompetorenbrug, Wolvenstraat, Wolvenplein, denkbeeldige lijn tussen de hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade over de gracht naar de Wittevrouwensingel, Wittevrouwensingel, Biltstraat, Gasthuisstraat, Steve Buitendieckplein, Kruisstraat, Kruisdwarsstraat, Mulderstraat, Nachtegaalstraat, Zocherplantsoen, Molenplantsoen, Lange Smeestraat, Bartholomeüsbrug, Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat, denkbeeldige lijn tussen Nicolaas Beetsstraat en Mineurslaan, Mineurslaan, Croeselaan, Westplein, Leidseveertunnel, Smakkelaarsveld, Nieuwe Daalstraat, Knipstraat, Daalse singel, Catharijnekade;

  • b.het gebied begrensd door Oranjelaan, Rosweijdelaan, Centrumlaan en Mereveldlaan;

  • c.het gebied begrensd door Kleermakerslaan, Kooikerspad, oostzijde van het Kleermakersveld en Imkerspad;

  • d.het gebied rond stadion Galgenwaard begrensd door Waterlinieweg, Herculeslaan, Laan van Maarschalkerweerd, Herculesbrug, Kromme Rijn op dagen waarop een betaald voetbalwedstrijd als bedoeld in artikel 2:16 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 wordt gespeeld;

  • e.het gebied begrensd door Stelviobaan, Brennerbaan, Furkabaan en Simplonbaan;

  • f.het gebied bestaande uit die gedeelten van het Grootwinkelcentrum Overvecht die deel uitmaken van de openbare weg;

  • g.het gebied rond winkelcentrum Overkapel zoals aangegeven op bijgevoegd kaart, begrensd door Wolgadreef, Donaudreef, Cleopatradreef, denkbeeldige lijn van Cleopatradreef tot Moldaudreef, Moldaudreef;

  • h.het gebied zoals aangegeven op bijgevoegd kaart, begrensd door Kastordreef, Agamemnondreef, Argonautendreef, Adonisdreef, Medusadreef, Ikarosdreef;

  • i.het gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, begrensd door W.A. Vultostraat, Smaragdplein, Detmoldstraat, Aquamarijnlaan;

  • j.het gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, begrensd door Johan Winnubstlaan, Händelstraat tot kruising met de Everard Meijsterstraat, Johan Winnubstlaan, Schubertstraat, Beethovenplein, Händelstraat, Beethovenlaan, Chopinstraat, Palestrinastraat, Von Weberstraat;

  • k.noordelijke zijde van de Anton Geesinkstraat gelegen tussen de Meloenstraat en de Hogelanden Westzijde;

  • l.Het gebied Bemuurde Weerd OZ zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, begrensd door Lauwerecht vanaf de Draaiweg, Bemuurde Weerd OZ, Weerdsingel OZ tot aan Gruttersdijk (inclusief Zwarte Water, Jan van Lingtuin, Gietershof en Gruttershof, Bemuurde Weerd WZ en Weerdsingel WZ;

  • m.het gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, begrensd door JJA Goeverneursstraat, J. Kinkerstraat, P.A. Genestetstraat, Cremerstraat tot huisnummer 49 en het Wolff en Dekenplein;

  • n.het gebied begrensd door Prins Willem Alexanderplantsoen, Kalverstraat, Zonstraat en Prinses Beatrixlaan in De Meern;

  • o.het centrumgebied van Vleuten begrensd door de Dorpsstraat, denkbeeldige lijn naar de Nieuwe Vaart, Nieuwe Vaart tot aan de Schoolstraat, pad tussen buurtcentrum De Schakel en het Chinees restaurant, Van Leeuwenhoekplantsoen tot aan de Robert Kochlaan, Albert Schweitzerlaan, Dr. Oolderslaan, Professor Bronkhorstlaan, achterzijde Esso benzinepomp, Hindersteinlaan, Alenveltpark, Pastoor Ohllaan, Hindersteinlaan en de Dorpsstraat.

 • II.in te trekken het uitvoeringsbesluit op basis van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht van 20 april 2010 (nr. 10.041316);

 • III.te bepalen dat dit besluit één dag na bekendmaking in werking treedt.

Utrecht, 21 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris, de burgemeester,

13.033406

Toelichting

Handhaving

Dit aanwijzingsbesluit vormt een essentieel onderdeel van de handhaving van het alcoholverbod. Gebiedsaanwijzing is noodzakelijk om het handhaven van het verbod tot het nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank mogelijk te maken. Het verbod geldt namelijk uitsluitend op door uw college aangewezen plaatsen (artikel 2:28, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010). Uiteraard moet het dan wel gaan om hinderlijk drankgebruik. Het uitvoeringsbesluit biedt handhavers de mogelijkheid preventief te kunnen optreden.

Op grond van het tweede lid van artikel 2:28 geldt het verbod niet voor terrassen en tevens niet voor plaatsen waarvoor een ontheffing tot het schenken van zwak alcoholhoudende drank bij gelegenheden van zeer tijdelijk aard krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet is verleend (een dergelijke ontheffing wordt vaak verleend in het kader van een evenement).

Wijziging

De wijziging ten opzichte van het uitvoeringsbesluit dat is vastgesteld op 20 april 2010 betreft de toevoeging van onderdeel 'o' vanwege aanhoudende alcoholgerelateerde overlast door groepen jongeren in het centrum van Vleuten, zoals weergegeven op de kaart. Binnen dit gebied vinden vrijwel alle overlastmeldingen plaats.

De afgelopen vijf jaar zijn er in het centrum Vleuten verschillende overlastgevende jongerengroepen aanwezig geweest. Ook op dit moment is daar sprake van. Opvallend bij al deze groepen is de hoge mate van alcoholgebruik. Regelmatig wordt door politie, THOR en jongerenwerk geconstateerd dat de jongeren in bezit zijn van alcohol, alcohol drinken en flink onder invloed raken. De veiligheidspartners zien een duidelijke relatie tussen dit alcoholgebruik en de overlast die de groepen in het centrum van Vleuten veroorzaken. De jongeren worden per uur minder goed aanspreekbaar, raken ontremd en stellen zich meer intimiderend en provocerend op ten opzichte van professionals, omwonenden, passanten en ondernemers. De verwachting is dat ook de komende jaren steeds weer nieuwe jongerengroepen elkaar zullen opvolgen. De veiligheidspartners constateren een verontrustende toename van de mate waarin jongeren in de openbare ruimte alcohol drinken. Al langer wordt niet 'slechts' zwakalcoholische drank gedronken, maar (ook) sterke drank.

Het alcoholverbod wordt door de veiligheidspartners gezien als een noodzakelijke aanvullende maatregel op de bestaande integrale aanpak van de huidige overlastgevende groep jongeren. Deze aanpak, waarbij diverse partijen (waaronder: politie, jongerenwerk, verslavingszorg en GG&GD) betrokken zijn, richt zich op de domeinen 'fysieke ruimte', 'groep' en 'individueel'. De hierop gebaseerde maatregelen zijn zowel preventief als repressief van karakter. Het verbod geeft de handhavers een extra mogelijkheid om snel en effectief op te treden tegen alcoholgerelateerde overlast in het centrumgebied van Vleuten.

Niet gewijzigd

De overige aangewezen gebieden in de onderdelen a t/n zijn ongewijzigd gebleven.

Bijlage 1: kaart begrenzing alcoholverbod