Nieuwe omgevingsvergunning, Kroonstraat 9 te Utrecht, HZ_WABO-13-13279

Kroonstraat 9 te Utrecht

HZ_WABO-13-13279

Het bouwen van een opslag- en verkooppunt voor consumenetnvuurwerk

Datum ontvangst aanvraag: 25-08-2013

Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid 4 weken Voordat u een zienswijze indient, kunt u meestal de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, telefoon 030 - 286 48 02, open op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/bouwenenverbouwen. U kunt uw zienswijze indienen door een brief te schrijven naar het College van burgemeester en wethouders, p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Afdeling Vergunningen, Postbus 8406, 3503 RK Utrecht. In uw zienswijze kunt u aangeven waarom u voor of tegen het verlenen van de vergunning bent. Vermeld bij uw zienswijze tevens uw naam en adres en het betreffende kenmerk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om digitaal uw zienswijze kenbaar te maken over een aanvraag om omgevingsvergunning (via DigiD). Zie voor meer informatie de site www.utrecht.nl/digitaalloket. Zienswijzen die per e-mail worden ingediend, neemt de gemeente niet in behandeling. Bij het nemen van de uiteindelijke beslissing op een aanvraag weegt de gemeente de ingediende zienswijzen af. Of uw zienswijze leidt tot daadwerkelijke aanpassing van het besluit, is niet van tevoren aan te geven.

Naar boven