36 315 Voorstel van wet van de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2023

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.21 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW- tarief naar 0% voor levensmiddelen (Wet betaalbare boodschappen).

In verband met het dringende maatschappelijke problemen waarvoor dit wetsvoorstel een deeloplossing biedt, verzoek ik u een spoedadvies aan te vragen bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Tony van Dijck Edgar Mulder

Naar boven