35 944 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting)

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2021

Ter informatie zend ik u hierbij, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.27, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016, de twaalfde incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin aanvullende uitgaven inzake COVID-19 budgettair zijn verwerkt. Vanwege de beheersing van het coronavirus wordt in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid gehandeld. Over de beleidsmatige inhoud van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer recentelijk geïnformeerd middels de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 van 3 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25 285, nr. 1418) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 14 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25 295, nr. 1422).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven