35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 102 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57

Voorgesteld 2 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog altijd een taboe heerst op de menopauze, terwijl de helft van de bevolking het meemaakt;

constaterende dat een derde van het verzuim van vrouwen tussen de 40 en 60 jaar is gerelateerd aan de overgang;

overwegende dat veel van dit verzuim kan worden voorkomen en daarmee ook honderden miljoenen kunnen worden bespaard, als de menopauze en de gerelateerde klachten bespreekbaar zijn;

verzoekt de regering om samen met relevante partijen te bespreken hoe gezamenlijk kan worden bijgedragen aan het doorbreken van het taboe op de overgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Kuiken

Naar boven