35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN STOFFER

Voorgesteld 22 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de korting op de jonggehandicaptenkorting te heroverwegen en het resultaat van deze heroverweging binnen vier weken aan de Kamer te toen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Stoffer

Naar boven