35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS

Voorgesteld 22 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in veel sectoren een groot en groeiend tekort aan arbeidskrachten is;

overwegende dat een half miljoen mensen met een deeltijdcontract meer uren willen werken;

overwegende dat ook sociale partners zelf in cao's afspraken kunnen maken over het bevorderen van meer uren;

verzoekt de regering voor 1 juli duidelijkheid te bieden over de mogelijkheid tot opnemen van voltijdsbonussen in cao's om meer uren werken te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beukering-Huijbregts

Naar boven