35 925 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 22 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de verhoging van de btw op boodschappen terug te draaien, de huren te verlagen en het eigen risico af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

Naar boven