35 925 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2022

Bijgaand ontvangt u de «Jaarevaluatie campagnes rijksoverheid 2021»1. In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd over de campagnes van de rijksoverheid en geeft informatie over de mediabestedingen van campagnes.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het communicatiebeleid van de rijksoverheid bied ik u deze samenvatting van de Jaarevaluatie campagnes rijksoverheid op Verantwoordingsdag aan.

De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de campagnes berust bij de bewindspersoon van het departement dat de campagne(s) voert. De afzonderlijke campagneverslagen worden opgenomen in het dossier «campagnes» op rijksoverheid.nl.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven