35 910 Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN GINNEKEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanschafsubsidie AanZET stopt na 2024;

constaterende dat de invoering van zero-emissiezones voor de stadslogistiek duurzame(re) vormen van transport vraagt;

constaterende dat de opbrengsten van de terugsluis van de vrachtwagenheffing op z'n vroegst in 2027 materialiseren en derhalve een periode ontstaat zonder stimuleringsmaatregel;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe, binnen de bestaande financiële kaders, voorfinanciering ter verduurzaming van de transportsector mogelijk kan worden gemaakt per 1 januari 2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ginneken

Van der Molen

Grinwis

Koerhuis

Naar boven