35 910 Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het risico bestaat dat sluiproutes van vrachtwagens op N-wegen ontstaan door de vrachtwagenheffing op A-wegen;

constaterende dat sluiproutes van vrachtwagens op N-wegen slecht zijn voor verkeersveiligheid;

verzoekt de regering om hiervoor oplossingen uit te werken;

verzoekt de regering om een monitoring inclusief ingevoerde oplossingen aan de rapportage van de vrachtwachtheffing toe te voegen die sluiproutes van vrachtwagens op N-wegen monitort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Van der Molen

Naar boven