35 708 Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 15 januari 2021

Willem-Alexander

Naar boven