35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nertsenhouders die nu gaan stoppen vrijkomende stikstofruimte zelf kunnen gebruiken of kunnen verhandelen;

overwegende dat Nederland in een stikstofcrisis verkeert;

verzoekt de regering, vast te leggen dat de vrijkomende stikstofruimte door het stoppen van de nertsenhouderij volledig ten goede komt aan de natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet

Naar boven