35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de zeven treden van de ouderenzorg onder te brengen in één wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven