35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat een Minister voor ouderenhuisvesting wenselijk is om heel snel aan te kunnen vangen met het plannen en bouwen van de honderdduizenden woonplekken voor ouderen die binnen twintig jaar nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven