35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er binnen één jaar 20.000 extra verpleeghuisplekken worden gerealiseerd voor de 20.000 wachtenden voor het verpleeghuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven