35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 3 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de kilometerregistratie in het Valysvervoer af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven