35 300 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een beroepsverbod in te stellen indien er sprake is van «arbeidsgerelateerd» contact met een veroordeeld dierenmishandelaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven