35 300 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2020

Op 29 januari 2020 zijn dr. J.A. Vijlbrief en drs. C.A. van Huffelen benoemd tot Staatssecretaris van Financiën (Kamerstuk 35 371, nr. 2). Hierbij informeer ik u over de taken waarmee de staatssecretarissen van Financiën in het bijzonder zullen zijn belast. Het besluit bevattende de taakverdeling zal tevens worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

Dr. J.A. Vijlbrief is binnen de grenzen van het door de Minister van Financiën vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

 • fiscale aangelegenheden;

 • de volgende aangelegenheden betreffende de Belastingdienst:

 • Belastingen;

 • FIOD;

 • aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden;

 • aangelegenheden betreffende de exportkredietverzekeringen en -faciliteiten;

 • aangelegenheden betreffende Holland Casino NV en de Nederlandse Loterij BV;

 • aangelegenheden betreffende het muntwezen;

 • aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken.

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane

Drs. C.A. van Huffelen is binnen de grenzen van het door de Minister van Financiën vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de volgende aangelegenheden betreffende de Belastingdienst:

 • Toeslagen;

 • Douane.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven