35 300 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2019

Conform het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Financiën van 7 november jl. stuur ik u hierbij de jaarplanning voor 2020. De bijgevoegde1 planning biedt een overzicht van de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijke die de Staatssecretaris en ik voornemens zijn naar uw Kamer te verzenden. De planning is vanzelfsprekend met enige onzekerheid omgeven.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven