35 130 (R2119) Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Nr. 10 BRIEF VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN ASSCHER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2019

Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van het lid Van Rooijen uit de Kamer, het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Van Otterloo. Tevens zullen de leden Van Wijngaarden en Van Ojik het voorstel van wet mede verdedigen.

Sjoerdsma Asscher

Naar boven