35 078 Staat van de Europese Unie 2019

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN ANNE MULDER

Voorgesteld 7 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een Europese Commissie die politieke besluiten neemt ook politiek afrekenbaar moet zijn en dat dat ook geldt voor individuele Eurocommissarissen;

van mening dat het Europees parlement instrumenten moet hebben om consequenties te verbinden wanneer een meerderheid van mening is dat er fundamenteel onjuist wordt gehandeld door een Eurocommissaris of wanneer het parlement onjuist is geïnformeerd;

constaterende dat er een grondslag bestaat voor het Europees parlement om de gehele Europese Commissie weg te sturen, maar dit niet kan bij een individuele Eurocommissaris;

verzoekt de regering, zich in Europees verband actief in te zetten voor een recht van het Europees parlement om een individuele Eurocommissaris weg te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Anne Mulder

Naar boven