35 078 Staat van de Europese Unie 2019

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2019

Hierbij bied ik u de Staat van de Europese Unie 2019 aan1. Graag ga ik, samen met de Minister-President, hierover met uw Kamer in debat.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven