35 069 Initiatiefnota van het lid Van Haga: «Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme»

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse toeristen, vrijwilligers en initiatieven bijdragen aan de instandhouding van weeshuistoerisme;

constaterende dat de VN richtlijnen heeft opgesteld die de oorzaken van weeshuizen willen aanpakken in de «UN Guidelines for the Alternative Care of Children»;

overwegende dat weeshuistoerisme pas echt kan worden aangepakt als de vraag naar vrijwilligerswerk vanuit weeshuizen en de weeshuizen zelf tot een halt geroepen wordt;

overwegende dat Nederland internationaal kan bijdragen aan het uitbannen van weeshuizen door actief de «Guidelines for the Alternative Care» te promoten;

verzoekt de regering, om in internationale diplomatie en bilaterale relaties met landen, in het bijzonder landen waar veel weeshuizen voorkomen, actief voortrekker te zijn van de «UN Guidelines for the Alternative Care of Children»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

Naar boven