35 069 Initiatiefnota van het lid Van Haga: «Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme»

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN BOSMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlandse toeristen soms onbewust bijdragen aan het in stand houden van malafide en onwenselijke praktijken in weeshuizen en dat bewustwording hier een belangrijke remedie tegen kan zijn;

verzoekt de regering, in de reisadviezen van Buitenlandse Zaken voor landen waar veel weeshuistoerisme voorkomt informatie op te nemen over het risico op weeshuistoerisme, en reizigers in het reisadvies te waarschuwen alert te zijn op mensenhandel, slavernij en onvrijwillige prostitutie bij weeshuiskinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

Bosman

Naar boven