35 069 Initiatiefnota van het lid Van Haga: «Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme»

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID BOSMAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Australië wetgeving is aangenomen en in voorbereiding is teneinde weeshuistoerisme te ontmoedigen en te bestraffen;

constaterende dat daarnaast diverse maatregelen zijn getroffen of in voorbereiding zijn, zoals het invoeren van een meldingsplicht voor bedrijven, het instellen van een register van overzeese weeshuizen en het actief ontmoedigen van reizen naar weeshuizen;

constaterende dat het reis- en vrijwilligerswerkgedrag van Nederlanders veel overeenkomsten vertoont met dat van Australiërs, en redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de sociaal-maatschappelijke voetafdruk van Nederlandse toeristen en vrijwilligers niet veel kleiner is dan die van Australiërs;

overwegende dat Nederland niet achter kan blijven bij de Australische aanpak en samen met Australië een voortrekkersrol zou moeten vervullen in de internationale aanpak van weeshuistoerisme;

verzoekt de regering, te inventariseren welke maatregelen uit de Australische Modern Slavery Act en andere maatregelen op het gebied van weeshuistoerisme in Nederland zouden kunnen worden overgenomen en per maatregel toe te lichten of en hoe de regering de maatregel kan opnemen in de diverse beleidskaders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Naar boven