35 069 Initiatiefnota van het lid Van Haga: «Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme»

Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMAN EN DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot aantal Nederlanders in diverse risicolanden, soms onbewust, bijdraagt aan het in stand houden van de weeshuistoerisme-industrie, die grote negatieve gevolgen heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare kinderen in kwetsbare gebieden;

constaterende dat in de beleidsnota «Investeren in perspectief; Goed voor de wereld, goed voor Nederland» niet wordt ingegaan op weeshuistoerisme, terwijl dit bij uitstek een probleem is dat mede door Nederlanders in stand wordt gehouden;

verzoekt de regering, de aanpak van zowel weeshuistoerisme als de grondoorzaken ervan onderdeel te laten maken van het BuHa/OS-beleid, en de Kamer te informeren over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Diks

Naar boven