35 069 Initiatiefnota van het lid Van Haga: «Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme»

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

Met verwijzing naar motie met Kamerstuk 35 069, nr. 9 van de leden Diks en Bosman over informeren over het risico op weeshuistoerisme in de reisadviezen kan ik u berichten dat op 1 oktober 2019 de reisadviezen van de landen Nepal, Cambodja, Kenia, Oeganda, Thailand, Vietnam, Filipijnen, Tanzania, Ghana, Zambia, Zuid Afrika, Sri Lanka, Haïti zijn aangepast met de volgende passage:

Vrijwilligerswerk en weeshuistoerisme

Wil je vrijwilligerswerk gaan doen in een ontwikkelingsland? Bereid je goed voor en voorkom betrokkenheid bij projecten die schadelijk zijn voor kwetsbare groepen. Vooral vrijwilligerswerk in weeshuizen is populair, maar heeft vaak (onbedoeld) negatieve gevolgen, ook voor de ontwikkeling van de kinderen, en kan in verband worden gebracht met uitbuiting en mensenhandel. De Nederlandse overheid ontmoedigt vrijwilligerswerk in weeshuizen, vooral kortdurend vrijwilligerswerk in weeshuizen door niet-gekwalificeerde vrijwilligers.

Via het reisadvies kan doorgeklikt worden naar een pagina op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar uitgebreidere uitleg over dit onderwerp staat: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/vrijwilligerswerk-weeshuistoerisme-buitenland

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Naar boven