34 959 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ROOIJEN EN TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 6 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om bij nieuwe fiscale wetsvoorstellen geen terugwerkende kracht op te nemen als het gaat om lastenverzwaringen voor burgers en/of bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen

Tony van Dijck

Naar boven