34 908 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Nr. 7 BRIEF VAN HET LID OUWEHAND

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2019

Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van mevrouw Thieme uit de Kamer, ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Ouwehand

Naar boven