34 849 Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 10 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de sluiting van de verzorgingshuizen ouderen die voorheen een indicatie hadden voor zzp 1 tot en met 3, niet meer in aanmerking komen voor een plek in een verzorgingshuis;

constaterende dat ouderen die het thuis niet meer redden, maar nog niet naar een verpleeghuis kunnen, op dit moment niet terechtkunnen in een veilige en geborgen omgeving van een instelling, zoals het Zorgbuurthuis;

verzoekt de regering, de toegang tot kleinschalige woonvormen, zoals het Zorgbuurthuis, te versoepelen voor ouderen die eerder in aanmerking kwamen voor de indicatie zzp 1 tot en met 3,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven