34 849 Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 18 april 2018

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat het voorstel in het vervolg door mij zal worden verdedigd.

Hijink

Naar boven