34 849 Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2017

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Het Zorgbuurthuis».

Marijnissen

Naar boven