34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DIJKSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat trainers en coaches een veilig sportklimaat moeten creëren voor jonge en kwetsbare sporters;

overwegende dat een verklaring omtrent het gedrag (vog) recidive door trainers en coaches die eerder de fout in zijn gegaan kan worden voorkomen;

constaterende dat de mogelijkheid om een gratis vog aan te vragen er niet toe heeft geleid dat alle trainers en coaches op sportverenigingen een vog hebben;

verzoekt de regering om met sportverenigingen in gesprek te gaan over het hebben van een vog door trainers, coaches en sportbestuurders te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Dijksma

Naar boven