34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 november 2017

Hierbij stuur ik u ter vertrouwelijke inzage voor de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, documenten ten behoeve van het consulaire domein1.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven