34 725 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID ARISSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat demissionair premier Rutte in het Debat van het Zuiden op 11 maart 2017 heeft toegezegd om te onderzoeken of er een financiële compensatie voor Q-koortspatiënten mogelijk is;

verzoekt de regering, de Kamer voor Prinsjesdag 2017 te informeren over de resultaten van het onderzoek naar een financiële compensatie voor Q-koortspatiënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen

Naar boven