34 725 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te stoppen met het extramuraliseren van zzp 1–3 en dus te stoppen met het stoppen van de financiering van de verzorgingshuizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven