34 725 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel mensen een stapeling van zorgkosten ervaren die leidt tot financieel onwenselijke situaties;

overwegende dat inzicht in de stapeling van diverse zorgkosten, zoals het eigen risico, de eigen betalingen en de zorgpremie, nodig is om een duidelijk beeld te krijgen van deze problematiek;

verzoekt de regering om onderzoek te doen, op basis van de recente rapportage van het CBS afgelopen februari jl. over eigen betalingen, naar de accumulatie van eigen betalingen onder mensen met een complexe zorgvraag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Naar boven