34 725 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel mensen door het complexe toeslagensysteem van het Rijk het overzicht kwijtraken en daardoor geconfronteerd kunnen worden met onverwacht hoge boetes;

verzoekt de regering, de voor- en nadelen te onderzoeken van het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar waardoor de premie eventueel direct verlaagd kan worden, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Naar boven