34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, bij de begroting Sociale Zaken & Werkgelegenheid met een voorstel te komen om de geplande korting op de Wajong per 1 januari 2018 van 75% naar 70% te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven