34 719 EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

Nr. 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2017

Hierbij deel ik u mee dat het volgende EU-voorstel is geselecteerd voor de uitvoering van een subsidiariteitstoets: Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 2531.

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bosman


X Noot
1

Het EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253 is raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven