34 647 Evaluatie Winkeltijdenwet

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wettelijk beperken van de winkelopeningstijden op Goede Vrijdag tot 19.00 uur geen redelijke grond heeft;

verzoekt de regering een voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet aan de Kamer voor te leggen waarin deze beperking wordt weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven