34 620 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (Kamerstukken II, 34 620 VIII, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Mutaties vóór de nota van wijziging

Mutaties na de nota van wijziging

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Verplichtingen

 

Totaal

 

38.838.987

 

Beleidsartikelen

 

38.599.826

 

Niet-beleidsartikelen

 

239.161

Art.

Omschrijving

Mutaties vóór de nota van wijziging

Mutaties na de nota van wijziging

   

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Verplichtingen

 

Totaal

 

1.637.867

 

Beleidsartikelen

 

773.858

 

Niet-beleidsartikelen

 

864.009

Art.

Omschrijving

Mutaties vóór de nota van wijziging

Mutaties na de nota van wijziging

   

(4)

(3)

   

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Verplichtingen

 

Totaal

 

877.065

 

Beleidsartikelen

 

1.742.839

 

Niet-beleidsartikelen

 

-865.774

TOELICHTING

In de begrotingsstaten is gebleken dat de verplichtingenstanden abusievelijk niet waren getotaliseerd. Verder is de bewoording van de titel «Oorspronkelijk vastgestelde begroting» veranderd in »Vastgestelde begroting» en daarnaast klopte de becijfering van de laatste kolom niet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven