34 581 Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: «De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur»

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2020

Hierbij deel ik u mede dat de kabinetsreactie op de initiatiefnota «De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur» van de leden Asscher (PvdA) en Segers (CU) (Kamerstuk 34 581) niet binnen de daarvoor geldende termijn geleverd kan worden. De reden hiervoor is dat de inhoud van de initiatiefnota vraagt om nadere afstemming met betrokken departementen. Uw Kamer ontvangt in het najaar van 2020 de kabinetsreactie op de initiatiefnota van leden Asscher en Segers.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Naar boven