34 497 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 17 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de toegenomen complexiteit en de hoger wordende belasting van energie;

overwegende dat huishoudens in toenemende mate investeren in zonnepanelen en energiebesparende maatregelen en duidelijkheid moeten krijgen over de rentabiliteit van hun investeringen;

verzoekt de regering, een integrale evaluatie te doen voor huishoudens van de belastingen op energie inclusief opslag duurzame energie en de heffingskorting en hun toekomstige ontwikkeling ter aanvulling op de evaluatie van de salderingsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Naar boven