34 497 Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 17 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij subsidies in de energietransitie te lang subsidie verleend is op bijvoorbeeld semi-elektrische auto's en dat de Algemene Rekenkamer constateert dat er zo zeer veel geld uitgegeven is zonder meetbaar CO2-effect;

overwegende dat de gelden van SDE+ op de meest effectieve manier ingezet moeten worden voor de energietransitie;

verzoekt de regering, jaarlijks op een vast moment te rapporteren over de effectiviteit van elk van de grote uitgaven die met SDE+ gedaan worden en dat zo veel mogelijk extern te laten valideren (bijvoorbeeld door de Algemene Rekenkamer),

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Naar boven